Công ty Daikou Việt Nam đạt danh hiệu Chủ Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017

posted in: Tin tức | 0

Ngày 08/6/2018 tại Nhà hàng Đông Hồ Eden, Ban thường vụ Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thanh phố tổ chức Lễ tuyên dương Chủ doanh nghiệp tiêu biểu đã chăm lo tốt cho công nhân lao động.