HỆ THỐNG ROBOT CHO CÔNG NGHIỆP

  • Hệ thống robot hàn body xe hơi
  • Sử dụng tại nhật bản